021.255.05.68
0722 330 905

Sos. Vergului

nr. 18, et. 2

Lun-Vin: 8:30-17:00

 • cabluri

  INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

  Instalaţii electrice sunt folosite pentru energia electrică de forţă, iluminat şi alte scopuri industriale sau casnice.
  Instalaţiile electrice pot fi executate in interior, cuprinzand conductoarele cu toate elementele accesorii de montaj, întrerupere, protecţie, ce se montează in interiorul clădirilor, si  instalatii executate in exterior, unde, elementele instalaţiei sunt montate în afara clădirilor.
  Instalaţiile electrice pot servi numai pentru iluminat si se numesc instalaţii electrice de ilumina, sau pot servi pentru alimentarea diferitelor receptoare electrice de puteri mari, ca motoare si cuptoare electrice, aparate de sudat etc. şi se numesc instalaţii electrice de forţă.
  Instalaţiile electrice de iluminat sunt alimentate în special de la tablouri de distribuţie separate de cele care alimentează instalaţiile electrice de forţă.